Knut Gunnar Lie

Født 24. august 1948, Trondheim
Død 5. januar 2017, Trondheim

Galleri

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Lilli Eidem Lie