Kari Høyem

Født 1. november 1923
Død 23. april 2021

Om seremonien

Bisettelsen har etter Kari sitt ønske funnet sted i stillhet.

Tid og sted for seremonien 30-04-2021