Marit K. Strøm

Født 2. juli 1927
Død 8. oktober 2020

Om seremonien

Bisettelse i Tiller kirke tirsdag 20. oktober kl. 13.00.
Like kjært som blomster er en gave til Norsk Luftambulanse.
Gaven kan gis til kontonr. 1617.20.74689
eller se minneside på www.svanholm.no
Send en SMS til Helge, 92238221 om du ønsker å delta i kirken.
Høytideligheten avsluttes i kirken.

Tid og sted for seremonien 20-10-2020 

Adresse til bisettelsen

Tiller kirke, Tiller-ringen 191, 7091, Tiller