Per Lossius Rattsø

Født 31. mars 1944
Død 14. august 2020

Om seremonien

Om du kjenner Per og ønsker å dele noe med de som kommer i seremonien, ta gjerne kontakt med oss - så formidler vi kontakt med presten som skal forrette. post@svanholm.no

Tid og sted for seremonien 07-09-2020 

Adresse til bisettelsen

Tilfredshet kirkegård, Harald hårdrådes gt. 18, 7030, Trondheim