Lillian Selmer

Født 26. november 1936
Død 28. august 2020

Om seremonien

Bisettes i Svanholm seremonirom, fredag 4. september kl. 10.30. Seremonien kan følges via minneside på www.svanholm.no. Det vil på denne minnesiden åpnes en fane som heter Direkte seremoni ca 15 minutter før seremonistart, altså kl 10:15

De som ønsker kan gi en minnegave til Kystad helse- og velferdssenter. Gaven kan gis på konto nummer: 4200.09.78129 - Merk gaven: Minnegave - Lillian Selmer.

Tid og sted for seremonien 04-09-2020 

Adresse til bisettelsen

Svanholm seremonirom , Brøsetvegen 145 G, 7069, Trondheim