Klara Benny Viggen

  • Født: 19. april 1931
  • Død: 25. desember 2018

Alltid optimistisk og med stort pågangsmot. Var opptatt av å holde seg oppdatert og engasjert for svake og utsatte. Ekte morskjærlighet i en trygg og god barndom, en tillitsfull oppdragelse, et samlende punkt i familien. Var juveler du ga oss, og som vi bærer med stolthet resten av livet. Per.
Svanholm seremonirom
18 Januar 2019 11:00

Om Klara Benny Viggen begravelsen

Tid og sted for seremonien 18-01-2019 11:00 Svanholm seremonirom


Adresse til bisettelsen

Svanholm seremonirom , Brøsetvegen 145 G, 7069, Trondheim