Ruth Anthun

  • Født: 17. juli 1919
  • Død: 14. mai 2018

Vår kjære Ruth

Ruth ble født i Trondheim den 17.juli 1919. Hun bodde noen av sine barneår i Oslo. Hun tok utdannelse innen sekretærfaget.  I 1948 giftet hun seg med Milnar Anthun og fikk 3 barn, Elisabeth, Bjørn og Ingrid.  Etter perioden som hjemmeværende husmor var over, jobbet hun som sekretær i SINTEF helt til hun gikk av med pensjon.   Ruth hadde mange interesser:  Skyting, svømming, sykling, språk og kultur. Som voksen reiste hun mye og fikk sett mye av den store verden.  Ruth bodde de siste sju år av sitt liv på Tempe sykehjem hvor hun sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg den 14. mai 2018.    
Tilfredshet kapell
28 Mai 2018 13:00

Om begravelsen til Ruth Anthun 

Tid og sted for seremonien 28-05-2018 13:00 Tilfredshet kapell


Adresse til bisettelsen

Tilfredshet kapell, Harald Hardrådes gt 18, 7030, Trondheim