Tilfredshet kapell   26 Juli 2021 13:00

Inger-Johanne Wall

  • Født: 1. mars 1932
  • Død: 18. juli 2021

Til minne om vår kjære Inger-Johanne

Vi minnes de gode stunder. Du var alltid full av liv. Du har gitt oss så mye med alle dine historier, interesse for samfunnet, musikk, litteratur og natur. Vi savner deg!

Til minne om vår kjære Inger-Johanne

Vi minnes de gode stunder. Du var alltid full av liv. Du har gitt oss så mye med alle dine historier, interesse for samfunnet, musikk, litteratur og natur. Vi savner deg!

Bestill blomster

Gi en minnegave