Håvard Fjelldal

  • Født: 19. februar 1928
  • Død: 24. mai 2021

De som kjente Håvard bes kontakte oss på tlf 73891140 eller på hans@svanholm.no

De som kjente Håvard bes kontakte oss på tlf 73891140 eller på hans@svanholm.no

Bestill blomster