Kristine Haugan

  • Født: 22. november 1960
  • Død: 23. januar 2021

Kristine sovnet stille og rolig inn 23.januar på St.Olavs, etter mange år med store helseutfordringer.

Vi ønsker at hun skal få et gravsted med navnet minnelund, og ønsker derfor ikke blomster, men et bidrag til dette. Minnegave kan vippses til Bente Pedersen tlf. 97092690,

Kristine sovnet stille og rolig inn 23.januar på St.Olavs, etter mange år med store helseutfordringer.

Vi ønsker at hun skal få et gravsted med navnet minnelund, og ønsker derfor ikke blomster, men et bidrag til dette. Minnegave kan vippses til Bente Pedersen tlf. 97092690,

Bestill blomster