Svanholm seremonirom   21 Mars 2019 13:00

Erling Håkon Vanebo

  • Født: 22. april 1933
  • Død: 14. mars 2019

Vår kjære, snille og hjelpsomme Erling

sovnet stille inn på Dragvoll helse- og velferdssenter den 14. mars 2019.

Vår kjære, snille og hjelpsomme Erling

sovnet stille inn på Dragvoll helse- og velferdssenter den 14. mars 2019.