Eli Kristin Eklund

  • Født: 28. august 1946
  • Død: 15. november 2018

Vår snille, gode, varme og rause Eli

døde fra oss på St Olavs hospital den 15. november 2018. - Så tomt og stille det blir her hjemme, når den man elsket forlatt oss har, ei mere høre din kjære stemme, takk for alt du for oss var.

Bestill blomster

Minnegave