Henrik Langli

  • Født: 15. juni 1985
  • Død: 28. juli 2018

Henrik’n vår. Min gode bror, min svoger, verdens tøffeste onkel, vår alles kjære Henrik. VKB#15

Minnegave i seremonien: "Just Care More er en non-profit organsisasjon hvor barn og ungdom som har en vanskelig oppvekst skal få oppleve inkludering og mestring via ekstremsport. Det er ekstremsportutøvere selv som hjelper disse ungdommene i form av en mengde positive  opplevelser og arrangementer. De inspirerer og oppmuntrer barn og ungdom til å holde fast på drømmene sine og tørre gå sin egen vei. Henrik kjenner grunnleggeren personlig og har selv hoppet sammen med ham." Du kan også lese mer på deres side, under fanen "Lenker" Minnegave kan gis i kirken på onsdag.

Bestill blomster

Minnegave