Ole Petter Jensen

  • Født: 3. desember 1943
  • Død: 13. juni 2018

Vår kjære Ole Petter

døde fra oss på St Olavs hospital den 13. juni 2018. -