Karin Riisem

  • Født: 26. juni 1944
  • Død: 19. mai 2018

Karin satte sin nærmeste familie høyest av alt. Hun krevde aldri noe, men stilte alltid opp "for store og for små". Karin hadde alltid en humoristisk vinkling og kommentar til omgivelsene. Hun var samfunnsengasjert og kunnskapssøkende. Hun likte særlig godt å lese bøker og å løse kryssord. Det siste var nærmest en lidenskap for henne. Utfordringer med kryssord gav henne stadig "god hjernetrim som hun selv uttrykte det" og hun fikk på dette vis også påfyll av kunnskap på mange områder. Hun var bostavelig talt et "levende leksikon" for historie, geografi, kongehus i Europa, musikk og artister i inn- og utland. Med bolig og lange opphold i Spania i perioden 2001 - 2016, fikk Karin mange nye venner. Uten unntak var denne perioden preget av godt nettverk med mange nære og viktige venner for henne. Karin kjempet på tappert vis mot kreften i ca. 3,5 år. Selv om hun selv mente å ha "møtt sin overmann", mistet hun aldri sitt gode humør. Særlig i denne periden satte hun stor pris på familien. Den beste tiden for henne og for familien var den vi delte med hverandre. Nå som hun har gått bort, er det opp til oss andre å holde fast i minnene av og med henne.

Bestill blomster

Minnegave