Stig Strøm Overvik

  • Født: 2. august 1955
  • Død: 24. april 2018

Vår kjære, gode og snille Stig

sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg på St Olavs hospital den 24. april 2018. - Du sovnet så stille da reisen var slutt, fra alt som deg plaget, nå hviler du ut. Vi unner deg hvilen, men savner deg så. Takk for all kjærlighet du lot oss få.