Rolf Rønning

  • Født: 25. september 1942
  • Død: 19. april 2018

Vår kjære, gode Rolf

sovnet stille inn etter lang tids sykeleie på Ladesletta helse- og velferdssenter, den 19. april 2018. - I sorgen finnes glede for alt som du gav. Av kjærlighet og omsorg til dem du holdt av. Klar til å hjelpe, og glad i sinnet, er du vårt aller kjæreste minne.