Tomma Lehn

Født 28. april 1988, Trondheim
Død 2. april 2018, Trondheim

Om Tomma / About Tomma

Tomma kom inn i dette livet med utfordringer ingen ønsker at et barn skal ha og var de første leveårene ofte innlagt på sykehuset.
Legene spådde tidlig et kort liv for Tomma, men i takt med medisinsk utvikling ble også livsløpet lengre og han ble hele 29 år gammel før han sovnet inn på St. Olavs Hospital 2. åpskedag.

Selv om han levde et utfordrende liv så fikk han flere gode venner igjennom oppveksten - og i de senere år også utenfor Norges landegrenser igjennom internett og dataspill

Familien takker derfor alle venner for alt dere betydde for Tomma.

Du var høyt elsket og vil bli dypt savnet.

English:

Tomma came into this life with challenges no one wants a child to have, and he was often hospitalized the first years.
The doctors early predicted a short life for Tomma, but as medical development progressed, so did his length of life and he became 29 years old before passing away at St. Olavs Hospital on Easter Monday.

Although he lived a challenging life, he had many good friends during his upbringing - and in recent years also outside Norway's borders through the internet and through computer games.

The family therefore thank all friends for everything you meant for Tomma.

You were highly loved and will be deeply missed.

Minneord

Best friends forever! <3
Femke  05-08-2018


Will always have fond memories of our online time together...Vis mer
Exedore  20-07-2018


Though it saddens me greatly that someone as uniquely hilarious as you are no longer with us, I take some solace in the fact that your pain is now finally over...Vis mer
Tor (Procsalot)  08-07-2018


Tomma you always brought a smile to my face each time we play WoW during so many years, even helped me getting an 18/20 score in university...Vis mer
Joao Lima (Scorthyn)  07-05-2018


Takk for at eg fikk bi kjent med deg, og glemmer aldri da jeg var å besøkte deg,gøy å møte deg ettet 100vis av timer sammen på internett...Vis mer
Jørgen (Hjørdis)   07-05-2018


MinneordTack Tomma för att jag fick lära känna dej.Tack för fina spelstunder och din humor...Vis mer
Lia  13-04-2018


I've known you since first grade, and kept you one as my best friends for a reason...Vis mer
Kenneth Silseth  12-04-2018


Takk for alt du var for oss. Elsket din måte å være på...Vis mer
Heidi Dahl (mor til Alex)  12-04-2018


Tomma, you were the best friend anyone could ever dream about having...Vis mer
Alex H  12-04-2018


MinneordTakk Tomma for gode samtaler vi to hadde da du var barn og tenåring...Vis mer
Farmor Turid  12-04-2018Se alle hilsener Skriv et minneord

Bestill blomster

Bestill blomster til seremonien eller til familien til minne om Tomma

Bestill blomster

Tenn et lys

Petter Mac
20-07-2018 

Jakob X Nielsen
09-05-2018 

Joao Lima
07-05-2018 

Alexander Holum
07-05-2018 

Femke Giesolf
07-05-2018 

Adrian Eide
22-04-2018 

Storebror
14-04-2018 

Pappa
14-04-2018 

Björn Sjögren
13-04-2018 

Turid Villen Øwre
12-04-2018 

Skriv inn teksten du ser i bildet under skjemaet.
Tekst i bildet
OppdaterNy kode
   Hør koden

Vis alle tente lys

Følg Tommas minneside