Kjell Grande

  • Født: 30. januar 1933
  • Død: 7. juni 2021

Vår kjære Kjell

døde fra oss den 7. juni 2021 - Du vil alltid være i våre hjerter -

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: