Olaug Adele Husby

  • Født: 26. mai 1933
  • Død: 6. juni 2021

"Se etter meg i en godværssky"

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: