John Andreas Messell

  • Født: 3. juli 1948
  • Død: 2. juni 2021

Vår alles kjære John Andreas

døde fra oss den 2. juni 2021 - Fred over ditt minne-

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: