Håkon Kinn Sivertsen

  • Født: 29. juli 1979
  • Død: 25. mai 2021

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: