Signe Berg

  • Født: 14. mars 1928
  • Død: 29. mai 2021

Til minne om vår kjære tante, grandtante og venninne.


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: