Asbjørn Olderøien

  • Født: 23. mai 1939
  • Død: 27. mai 2021

Skøyeren har forlatt oss. Aldri satt du stille, det var alltid noe du måtte drive med. Fjellet var paradis for deg, mil etter mil for å plukke molter.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: