Håvard Fjelldal

  • Født: 19. februar 1928
  • Død: 24. mai 2021

De som kjente Håvard bes kontakte oss på tlf 73891140 eller på hans@svanholm.no

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: