Åse Marie Haugnæss

  • Født: 22. november 1939
  • Død: 25. mai 2021

Vår elskede Åse

døde brått fra oss den 25. mai 2021 "Lev livet nå, det kommer ikke i reprise"

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: