Tove Stoeckert

  • Født: 12. juni 1931
  • Død: 24. mai 2021

Vår alles kjære Tove

sovnet stille inn den 24. mai 2021 - En krans vi binder av kjærlige minner med hjertelig takk -

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: