Trygve Baard Marstrand

  • Født: 12. oktober 1940
  • Død: 22. mai 2021

Vår kjære Trygve døde brått fra oss på St. Olavs hospital

Så tomt og stille det blir her hjemme, når den man elsket forlatt oss har, ei mere høre din kjære stemme, takk for alt du for oss var.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: