Erna Heim

  • Født: 11. juni 1925
  • Død: 15. oktober 2020

Vår kjære Erna døde fra oss i dag,


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: