Kari Larsen

  • Født: 14. september 1919
  • Død: 1. september 2020

Vår kjære Kari sovnet stille inn i Trondheim 1. September 2020


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: