Per Lossius Rattsø

  • Født: 31. mars 1944
  • Død: 14. august 2020

Per døde brått og uventet, hjemme i sin leilighet.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: