Marit Sundby

  • Født: 8. juni 1960
  • Død: 7. januar 2019

Vår kjære Marit

sovnet stille inn på Øya helsehus den 7. januar 2019. - Vi savner deg

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: