Sonja Næss

  • Født: 10. oktober 1951
  • Død: 31. mai 2018

Vår kjære, gode Sonja

sovnet stille inn på St Olavs hospital med sine nærmeste rundt seg den 31. mai 2018. - Stille suser trærne rundt hjemmet du elsket, farvel nikker blomstene du vernet så tro, takk kvitrer fuglene du var så glad i, mildt hvisker vinden; sov nå i ro.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: