Jomar Schjetne

  • Født: 18. april 1955
  • Død: 25. mars 2018

Vår kjære Jomar

døde fra oss på St Olavs hospital den 25. mars 2018. -

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: