Klara Benny Viggen

  • Født: 19. april 1931
  • Død: 25. desember 2018

Alltid optimistisk og med stort pågangsmot. Var opptatt av å holde seg oppdatert og engasjert for svake og utsatte. Ekte morskjærlighet i en trygg og god barndom, en tillitsfull oppdragelse, et samlende punkt i familien. Var juveler du ga oss, og som vi bærer med stolthet resten av livet. Per.

Lenker

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: