Birgit Kirsten Hansen

Født 29. januar 1935, Trondheim
Død 28. juli 2018, Trondheim

Birgit Kirsten Hansen Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


John Andre Hansen