Elsa Petra Almåsbakk

Født 15. mars 1942, Trondheim
Død 17. juni 2018, Trondheim

Elsa Petra Almåsbakk Lenker

Her finnes i øyeblikket ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Arne Almåsbakk