Karin Vårvik

  • Født: 13. mars 1942
  • Død: 10. april 2018

Vår kjære, gode og snille Karin

sovnet stille inn på Ladesletta helse- og velferdssenter den 10. april 2018. - Så lukker vi deg i våre hjerter inn, og gjemmer deg innerst inne. Der skal du fredfullt få bo i våre sinn, som et kjært og dyrebart minne.

Lenker

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: